Kurlar Yükleniyor...
articledummy

OTELLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Otellerdeki sürdürülebilirlik çalışmaları, turizm sektörünün çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, otellerin enerji, su, atık, karbon ayak izi, biyolojik çeşitlilik, yerel topluluklar, çalışanlar ve misafirler gibi pek çok alanda iyileştirme yapmasını sağlar.

 

Otellerde sürdürülebilirlik çalışmalarının önemi, son yıllarda artan küresel ısınma, iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, kirlilik, insan hakları ihlalleri ve pandemi gibi sorunlarla daha da belirginleşmiştir. Bu sorunlar, otellerin iş sürekliliğini, rekabet gücünü, müşteri memnuniyetini ve marka imajını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, otellerin sürdürülebilirlik çalışmalarına yatırım yapması, hem kendi çıkarları hem de gezegenin yararı için gereklidir.

 

Otellerde sürdürülebilirlik çalışmaları yapmak için, otellerin öncelikle sürdürülebilirlik yönetim sistemi (SYS) kurmaları gerekir. SYS, otelin sürdürülebilirlik vizyonunu, politikasını, hedeflerini, eylem planlarını, görev ve sorumluluklarını, izleme ve değerlendirme mekanizmalarını ve raporlama süreçlerini içeren bir yapıdır. SYS, otelin sürdürülebilirlik performansını sürekli olarak iyileştirmesine ve uluslararası standartlara uyum sağlamasına yardımcı olur.

 

Otellerde sürdürülebilirlik çalışmaları, otelin faaliyet gösterdiği coğrafi bölgenin özelliklerine, otelin büyüklüğüne, tipine, konumuna, hedef kitlesine ve sahip olduğu imkanlara göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak otellerde sürdürülebilirlik çalışmaları şu alanlarda yoğunlaşır:

 

- Enerji: Otelin enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, enerji tasarrufu ve farkındalık artırma gibi uygulamalar yapılmalıdır.

- Su: Otelin su tüketimini ve su kirliliğini azaltmak için su verimliliği, su yönetimi, su tasarrufu, su geri kazanımı, atık su arıtma ve farkındalık artırma gibi uygulamalar gerçekleştirilmelidir.

- Atık: Otelin atık üretimini ve atık bertaraf maliyetlerini azaltmak için atık önleme, atık yönetimi, atık azaltma, atık geri dönüşümü, kompostlama ve farkındalık artırma gibi uygulamaları hayata geçirmelidir.

- Biyolojik Çeşitlilik: Otelin doğal çevreye ve yaban hayata olan etkisini azaltmak için biyolojik çeşitlilik koruma, ekosistem restorasyonu, yerel flora ve fauna ile uyumlu peyzaj tasarımı, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve farkındalık artırma gibi uygulamaları yapıyor olmalıdır.

- Yerel Topluluklar: Otelin yerel topluluklarla olan ilişkisini güçlendirmek ve yerel kalkınmaya katkıda bulunmak için yerel kültürün korunması, yerel ürünlerin ve hizmetlerin tercih edilmesi, yerel istihdamın ve eğitimin desteklenmesi, yerel sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve farkındalık artırma gibi uygulamaları gerçekleştirmelidir.

- Çalışanlar: Otelin çalışanlarının memnuniyetini, motivasyonunu ve verimliliğini artırmak için çalışan haklarının korunması, çalışan sağlığı ve güvenliği, çalışan eğitimi ve gelişimi, çalışan katılımı ve ödüllendirme, çalışan çeşitliliği ve eşitliği ve farkındalık artırma gibi uygulamalar yapmalıdır.

- Misafirler: Otelin misafirlerinin beklentilerini, sadakatini ve tavsiye oranını artırmak için misafir memnuniyeti, misafir güvenliği, misafir eğitimi ve bilgilendirme, misafir katılımı ve geri bildirimi, misafir çeşitliliği ve eşitliği ve farkındalık artırma gibi uygulamaları devreye almalıdır.

 

Otellerde sürdürülebilirlik çalışmaları yapmanın otellere pek çok faydası vardır. Bunlar arasında maliyet tasarrufu, gelir artışı, operasyonel verimlilik, müşteri memnuniyeti, çalışan bağlılığı, marka imajı, rekabet avantajı, risk yönetimi, inovasyon, sosyal sorumluluk ve çevresel koruma bunlardan sadece birkaçıdır.

 

Sonuç olarak, otellerde sürdürülebilirlik çalışmaları, otellerin hem kendi hem de gezegenin geleceği için yapması gereken önemli ve gerekli faaliyetlerdir. Oteller, sürdürülebilirlik yönetim sistemi kurarak, uluslararası standartlara uyarak ve sürdürülebilirlik performanslarını sürekli olarak iyileştirerek, turizm sektörünün sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilirler. Her ne kadar bunu yapmak 01 Ocak 2023 itibariyle yasal bir zorunluluk olsada, bu aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktud.

 

 

Yayın Tarihi
05.02.2024
Bu Haber İçin Yorum Yapın
NOT: E-Mail adresiniz web sitemiz üzerinde yayınlanmayacaktır.
CAPTCHA Image
Bu makaleye ilk yorumu yazan siz olun.

Yazara Ait Diğer Makaleler

Çerez Kullanımı

Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz.

Daha Fazla