Kurlar Yükleniyor...
articledummy

TURİZM STRATEJİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TURSAM)

Bildiğiniz gibi turizm sektörü yıllardır mehter takımı gibi bir ileri, iki geri sürekli olarak krizler ile sınanmakta ve bu krizleri en sonunda atlatsa bile ağır hasarlar almaktadır.

Yaşanan krizler gerek yatırımcıları iflasa sürüklemekte, gerekse sektör çalışanlarının işsiz kalmalarına ve nihayetinde sektör değiştirmelerine sebep olmaktadır.

Bugüne kadar sektörün dinamik yapısı ve sektör çalışanlarının gözü kara uygulamaları sayesinde oluşan krizler olabilecek en çabuk şekilde atlatılarak hızla normale dönülebilmiştir.

Fakat son yaşanan pandemi salgını göstermiştir ki; konu sadece sektörün oyuncularının tek başına insiyatifleri ile altından kalkamayacağı kadar ağırdır.

Bu sefer sektör gerçekten hazırlıksız yakalanmıştır. Yaşanan ilk şok atlatıldıktan hemen sonra sektör kendi kendine geliştirdiği çözüm ve uygulamaları hayata geçirirken Dünya ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasi vb gelişmeler sebebiyle darbe üstüne darbe almıştır.

Günümüzde yazının yazıldığı tarih olan 28 Mayıs tarihi itibariyle neredeyse sezonun ortası olmasına rağmen turizm sektöründe işler durma noktasına gelmiştir. Hala ne zaman açacağını bilmeyen yüzlerce tesis ve önünü göremeyen milyonlarca çalışan mevcuttur. En kötüsü de 1 yılı aşkındır yaşanan bu süreç sebebiyle sektörün umudu hızla azalmaktadır. Oysa umut turizm sektörü için en önemli değerdir.

Daha önceki kaleme aldığım yazılarımda bu ve benzeri krizleri daha önceden öngörebilecek ve yaşanan olası krizlerde şoka girmeden hızla pozisyon alabilecek ve doğru analizler ile en doğru politika önerilerini ortaya koyabilecek bir organizasyonun oluşturulmasından sıklıkla bahsetmiştim. Bu oluşum kişiler üstü bir kurum olmalı ve tüm sektör paydaşlarını kapsayacak bir üst akıla sahip olmalı demiştim.

Geçtiğimiz hafta törenle düzenlenen bir basın toplantısı aracılığıyla TÜRSAB, TÜROFED, TTYD, TUREB, TÖSHİD, TURYİD VE TUADER gibi STK başkanlarının imzaladığı ve basına duyurduğu TURİZM STRATEJİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TURSAM) kuruldu. Sektörün en önde gelen hatta bir araya gelmekte ve görüş birliğine varmakta zorluk çeken turizm STK’larının böylesine önemli bir projede taşın altına ellerini koyarak bir araya gelmişlerdir.

Bu imza törenine bakanlığı temsilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Nadir ALPASLAN’ın katılması ve bu oluşumu destekleyeceğini ifade etmesi de ayrıca anlamlıdır. Bu araştırma merkezinin kurucuları arasında yer alan yukarıda adı geçen turizm STK’larının yanında ilerleyen dönemlerde sektörün diğer kuruluş ve STKlarının da katılabileceği dile getirildi. Böylelikle çoğulcu katılım ve çok sesliliğin yanında tüm görüşlerin de temsil edildiği ve ortaya konan plan ve stratejilerin tüm taraflar tarafından benimsenmesi ve uygulanması açısından da önemlidir.

Kuruluş belgesinde belirtilen amaçları arasında yer alan “Ülkemizde turizm sektörüne yönelik yapılacak politika, plan ve girişimlere destek olmak amacıyla, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve şeffaf verilerin sektör ve akademi iş birliğiyle derlenerek analizlerinin yapılması, veriler ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve tüm çalışmaların periyodik olarak kamuoyu ve paydaşlara sunulması amaçlanmaktadır.” ifadesi yer almaktadır.

Bu ise bugüne kadar sektörün ihtiyaç duyduğu doğru bilgi ve belgenin tek bir elden ortaya konulmasını ve bu veriler ışığında objektif çözüm önerilerinin sunulması açısından sektör için hayati bir öneme sahiptir.

Planlanan faaliyetler kapsamında ise;

 

  1. Sektöre yönelik öngörü ve strateji çalışmalarının yapılması,
  2. Turizmde rakip ülkelerin analizlerinin yapılması, bu amaçla güncel gelişmelerin takip edilmesi ve karşılaştırmalı üstün/zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması,
  3. Turizm alanındaki yüksek lisans ve doktora tezleri ile diğer akademik çalışmaların sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi, bu çalışmalar için yürütülen alan araştırmalarına Platform üyesi Sivil Toplum Kuruluşlarının desteğinin sağlanması, elde edilen sonuçların Merkez tarafından sektörün kullanımına sunulması,
  4. Üniversite-sektör işbirliği ile projeler geliştirilmesi ve bu projelerin fon sağlayıcı kuruluşlara sunulması,
  5. Üniversite-sektör işbirliklerinin geliştirilmesinde koordinasyon birimi görevinin üstlenilmesi, iki tarafın da bu işbirliklerinden kazanım elde edebilecekleri çalışmaların (kongre, seminer, çalıştay vb) gerçekleştirilmesi,
  6. Hazırlanacak internet sitesi aracılığıyla turizmin bileşenlerine dair tüm istatistik ve araştırmaların kullanıcıların hizmetine sunulması,
  7. Yıllık gelişmeleri değerlendiren ve sektörün tüm bileşenlerinin çalışma alanlarını kapsayan, Türkçe ve İngilizce dillerinde Turizm Raporunun hazırlanması,
  8. Gerekli görülen yurt içi ve yurtdışı fuar veya toplantılara Merkez olarak katılım sağlanması,
  9. Yurt dışı muadil birlikler, akademik çevre ve özel sektör kuruluşlarından veri toplanması, bu alanda raporlar hazırlanması ve süreli yayınlar çıkarılmasıdır.

Aslında çok önemli bulduğum bu oluşumun basında yeteri kadar yer almadığını düşünüyorum. Bu sebeple bu haftaki köşe yazıma çok değerli gördüğüm bu oluşumun tanınması ve duyurulmasına ayırdım. Sektörümüz için hayırlı uğurlu olsun. Heyecanla faaliyetlerini bekliyor ve izliyor olacağız.
Kalın sağlıcakla...

Yayın Tarihi
27.05.2021
Bu Haber İçin Yorum Yapın
NOT: E-Mail adresiniz web sitemiz üzerinde yayınlanmayacaktır.
CAPTCHA Image
Kayıtlı Yorumlar
Turizmdeki anlayış: "TGA vergilerini toplansın, aidatlar alınsın" Stk'ların canı cehenneme... Turizm Bakanlığı ETS grubunun reklam ajansı gibi. STK ların görüşünü alan yok...

Turizm Çöküşte 28.05.2021

Yazara Ait Diğer Makaleler

Çerez Kullanımı

Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz.

Daha Fazla