Kurlar Yükleniyor...
Tükiye ve Dünyada turizmde neler oluyor?
TURİZM

Tükiye ve Dünyada turizmde neler oluyor?

AKTOB Yönetim Kurulu, sektörün mevcut durum ve geleceğine yönelik çalışmalarını desteklecek AR&GE ve innovasyon çalışmalarını desteklemeyi sürdürüyor.
 
AKTOB Yönetim Kurulu Bşk. Kaan Kavaloğlu yayınlanan rapora ilişkin olarak; " Yayınlarımız sektörümüzün gündem ve gelişmeleri yakından takip etmesine olanak sağlamaktadır. Rekabet gücümüzü belirleyen dünya standartalarının üzerinde çok değerli ürünlerimiz , üstün hizmet kalitemiz var. Olağanüstü koşullara hazırlıklı deneyim ve akıl gücümüzün  de son yıllarda üst üste yaşanan küresel ve bölgesel krizlerde ne denli etkin olduğunu gösterdik. 
 
Turizm kendini sürekli yenilemesi gereken dinamik bir sektör. Bu nedenle, rekabet ve sürdürülebilir kazanımlar için inovatif çalışmaları  tüm politikalarımızın merkezine koyduk. Özellikle raporlama çalışmalarımızla, kısa, orta ve  uzun vadeli analiz yapılabilir; bu sayede sektörümüz için  stratejik planlamalar geliştirip uygulanabilir.
 
Dünya, Türkiye ve Antalya'da neler olduğunu gösteren raporumuzun sektörel çalışmalara kaynak olmasını umuyoruz." dedi.  

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

TÜRKİYE’YE GELEN TURİST SAYISI
Number of Tourists Visiting Türkiye
TÜRKİYE TURIZM GELİRİ
Tourism Revenues of Türkiye
YURT DIŞINA ÇIKAN VATANDAŞ SAYISI
Number of citizens going abroad
YURT DIŞI TURIZM HARCAMASI
Tourism Expenditure Abroad
KIŞI BAŞI TURIZM GELIRI
Tourism Income Per Capita
GECELIK TURIST HARCAMASI
Tourist spending per night
OTEL YATAĞI SAYISI
Number of hotel beds
OTELLERDE İSTIHDAM
Employment in Hotels
OTELLERDE DOLULUKLAR
Occupancy in Hotels
OTELLERDE GECELEMELER
Overnight stays in hotels
TEŞVİKLİ OTEL YATIRIMLARI
Incentived hotel investment
OTELLERDE MALIYET ARTIŞI
Cost Increase in Hotels
İSTANBUL TURIST SAYISI,
Number of tourists in Istanbul
ANTALYA TURIST SAYISI
Number of tourists in Antalya
MUĞLA TURIST SAYISI
Number of tourists in Muğla
İZMİR TURIST SAYISI
Number of tourists in Izmir
MİLLİYETLERE GÖRE TÜRKİYE TURIST SAYISI
Tourists coming to Türkiye by nationality
HAVALIMANLARI YOLCU SAYISI
Number of airport passengers (Outgoing-Inbound)
KRUVAZIYER TURIST SAYISI
Number of cruise tourists
MİLLİYETLERE GÖRE TÜRKİYE TURIST SAYISI
Tourists coming to Türkiye by nationality
İLLERE GÖRE TÜRKİYE TURIST SAYISI
Tourists coming to Türkiye by cities
MİLLİYETLERE GÖRE İSTANBUL TURIST SAYISI
Tourists coming to İstanbul by nationality
MİLLİYETLERE GÖRE ANTALYA TURIST SAYISI
Tourists coming to Antalya by nationality
MİLLİYETLERE GÖRE MUĞLA TURIST SAYISI
Tourists coming to Muğla by nationality
MİLLİYETLERE GÖRE İZMİR TURIST SAYISI
Tourists coming to İzmir nationality
HAVALİMANI YOLCU VERİLERİ
Airport passenger data in Türkiye
ŞEHİRLERE GÖRE TESİS VE YATAK SAYISI-2022
Number of facilities and bed by cities-2022
2022 YILI GELİŞMELERİ
Developments in 2022

..........................4
..........................4
..........................5
..........................5
..........................6
..........................6
..........................7
..........................7
..........................8
..........................8
..........................9
..........................9
..........................10
..........................10
..........................11
..........................11
..........................12
..........................12
..........................13
..........................14
..........................15
..........................16
..........................17
..........................18
..........................19
..........................20
..........................21
..........................23-31
İÇİNDEKİLER / CONTENTS Sayfa / Page

Kaynaklar: Kültür ve
Turizm Bakanlığı,
Türkiye İstatistik
Kurumu, Merkez
Bankası, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı, Sosyal
Güvenlik Kurumu,
Devlet Hava
Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü,
Turizm Databank.
Sources: Ministry of
Culture and Tourism,
Turkish Statistical
Institute, Central
Bank, Ministry
of Industry and
Technology, Ministry
of Transport and
Infrastructure, Social
Security Institution,
General Directorate
of State Airports
Authority, Tourism
Databank

4

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

TÜRKİYE’YE GELEN TURİST SAYISI
Number of Tourists Visiting Türkiye

41,6 41,1
30,9
38,0
46,1
51,7

16,0
30,0
51,3

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Türkiye'ye Gelen Turist Sayısı, Milyon
Number of Tourists Visiting Turkey, Million

TÜRKİYE’NİN TURIZM GELİRİ
Tourism Revenues of Türkiye

35,1
32,5

22,1
27,0
30,5
38,9

14,8
30,1
46,2

0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Türkiye Turizm Geliri, milyar Dolar
Turkey Tourism Revenues, billion USD

5

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

YURTDIŞINA ÇIKAN VATANDAŞ SAYISI
Number of Turkish citizens going abroad

7,9
8,7
7,8
8,8
8,3
9,6

2,2
2,7
6,9

0
2
4
6
8
10
12

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Yurtdışına çıkan vatandaş Sayısı-milyon
Number of citizens going abroad-million

YURTDIŞINDA TURIZM HARCAMASI
Tourism Expenditure of Citizens in Abroad

5,5
5,7
5,1 5,1
4,9
4,4

1,1
1,8
4,2

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Yurdışında Turizm Harcaması, milyar Dolar
Tourism Expenditure Abroad, billion USD
Yurtdışında Turizm Harcaması, milyar Dolar
Tourism Expenditure Abroad, Billion Dollars

6

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

TÜRKİYE’NİN KİŞİ BAŞI TURIZM GELIRI
Tourism Income Per Capita in Türkiye

848
781
728
700
669
751
936
1 028 1 017

600
650
700
750
800
850
900
950
1 000
1 050

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kişibaşı turizm Geliri-Dolar
Tourism Income Per Capita-Dollar

TÜRKİYE’DE GECELIK TURİST HARCAMASI
Tourist spending per night in Türkiye

87

80

65 65
67
76 75
81
89

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gecelik turist harcaması, Dolar
Tourist spending per night, USD

7

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

TÜRKİYE OTEL YATAĞI SAYISI
Number of hotel beds in Türkiye

1,30
1,35
1,25
1,44
1,49
1,54
1,60
1,70
1,8

1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Otel yatağı sayısı, Milyon
Number of hotel beds, Million

TÜRKİYE OTELLERDE İSTIHDAM
Employment in Hotels of Türkiye

279,5
292,2

241,8
254,4
290,7
319,3

239,4
278,6
335,6

200,0
220,0
240,0
260,0
280,0
300,0
320,0
340,0
360,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otellerde İstihdam, yıllık ort.(000)
Employment in Hotels, annual average(000)

8

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

TÜRKIYE OTELLERDE DOLULUKLAR
Occupancy in Hotels of Türkiye

52,6 52,0

42,2
51,0
56,4
58,9

22,8
39,7
59,0

20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Otellerde Doluluklar,TİB, %
Occupancy in Hotels,TIB, %

TÜRKİYE OTELLERDE GECELEMELER
Overnight stays in hotels of Türkiye

181,6 177,5

154,3 155,8
190,7
211,3

95,3
200,0
241,5

0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Otellerde gecelemeler(TİB+BB), milyon
Overnights in hotels (TIB+BB), million

9

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

TÜRKİYE’DE TEŞVİKLİ OTEL YATIRIMLARI
Incentived hotel investment in Türkiye

2,89

1,58
1,07 1,01
0,81
1,04
0,62
0,39
2,60

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Teşvikli otel yatırım, milyar Dolar
Incentive hotel investment, billion dollars

OTELLERDE MALIYET ARTIŞI
Cost Increase in Hotels

12,4 11,8 9,26 8,35 11,9

21,4 18,2 21,5
94,13

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Otellerde Maliyet Artışı,%(12 ay ort)
Cost Increase in Hotels,%(12 months avg)

10

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

İSTANBUL’A GELEN TURIST SAYISI,
Number of tourists coming to Istanbul

11,84 12,41
9,20
10,84
13,43
14,44

5,00
9,0
16,0

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

İstanbul turist sayısı, Milyon
Number of tourists in Istanbul, Million

ANTALYA’YA GELEN TURIST SAYISI
Number of tourists coming to Antalya

12,50 11,91

6,85
10,49
13,03
15,28

3,40
9,1
13,5

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Antalya turist sayısı, Milyon
Number of tourists in Antalya, Million

11

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

MUĞLA’YA GELEN TURIST SAYISI
Number of tourists coming to Muğla

3,30
3,08

1,82
2,09
2,81
3,27

0,70
1,1
3,0

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Muğla turist sayısı, Milyon
Number of tourists in Muğla, Million

İZMİR’E GELEN TURİST SAYISI
Number of tourists coming to Izmir

1,85 1,79

1,27
1,42
1,68
1,98

0,56
1,0
2,1

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

İzmir turist sayısı, Milyon
Number of tourists in İzmir, Million

12

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

TÜRKIYE HAVALİMANLARI YOLCU SAYISI
Number of airport passengers in Türkiye (Outgoing-Inbound)

165,7
181,1 173,7
193,0
210,5 208,8

81,6
128,3
181,9

0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Havalimanı Yolcu giden-gelen, Milyon

Number of airport passengers (Outgoing-Inbound), Million

TÜRKIYE’DE KRUVAZIYER TURIST SAYISI
Number of cruise tourists in Türkiye

1790,1
1889,4

628,0
306,9
213,8
300,9
1,8 45,3
1010,0

0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
1800,0
2000,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kruvaziyer turist sayısı, Milyon
Number of cruise tourists, Million

13

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

MİLLİYETLERE GÖRE TÜRKİYE TURİST SAYISI

TOURISTS COMING TO TÜRKİYE BY NATIONALITY

4,48
3,65

0,87
4,72
5,96
7,02

2,13
4,69
5,23

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

RUS Turist Sayısı, Milyon
Number of Russian Tourists, Million

1,30
1,23
0,91
0,80
1,01
1,12

0,27
0,65
1,24

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
HOLLANDA Turist Sayısı, Milyon
Number of Dutch Tourists, Million

2,6 2,5

1,7 1,7
2,3
2,6

0,8
0,4
3,4

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

İNGİLİZ Turist Sayısı, Milyon
Number of British Tourists, Million

1,59 1,70 1,67
2,50
2,00 2,10

0,39
1,15
2,33

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

İRAN Turist Sayısı, Milyon
Number of Persian Tourists, Million

5,25
5,58
3,89
3,58
4,51
5,03

1,12
3,09
5,67

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ALMAN Turist Sayısı, Milyon
Number of German Tourists, Million

0,51 0,50
0,21
0,30
0,65
0,88

0,15
0,59
1,14

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
POLONYA Turist Sayısı, Milyon
Number of Polish Tourists, Million

14

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

MİLLİYETLERE GÖRE TÜRKİYE TURIST SAYISI

TOURISTS COMING TO TÜRKİYE BY NATIONALITY

2019 2021 2022
Almanya Germany 5.027.472 3.085.215 5.676.205
Rusya Fed. Russian Fed. 7.017.657 4.694.422 5.231.983
İngiltere United Kingdom 2.562.064 392.746 3.361.819
Bulgaristan Bulgaria 2.713.464 1.402.795 2.882.122
İran Iran 2.102.890 1.153.092 2.331.074
Gürcistan Georgia 1.995.254 291.852 1.514.810
Hollanda The Netherlands 1.117.290 645.601 1.244.295
Irak Iraq 1.374.896 836.624 1.208.895
Polonya Poland 880.839 585.076 1.135.700
ABD USA 578.074 371.759 993.228
Fransa France 875.957 621.493 985.148
Romanya Romania 763.320 496.178 886.295
İsrail Israel 569.368 225.238 839.637
Kazakistan Kazakhistan 455.724 366.076 712.108
Azerbaycan Azerbaijan 901.723 470.618 683.835
Ukrayna Ukraine 1.547.996 2.060.008 675.416
Belçika Belgium 557.435 339.529 595.969
Yunanistan Greece 836.882 157.723 569.141
Suudi Arabistan Saudi Arabia 564.816 9.331 497.897
Ürdün Jordan 474.874 326.633 494.624
Kuveyt Kuwait 374.191 246.249 480.076
Avusturya Austria 401.475 284.095 454.474
İtalya Italy 377.011 116.806 419.764
Özbekistan Uzbekistan 252.138 272.604 419.666
İsveç Sweden 444.285 192.872 415.538
İsviçre Switzerland 311.107 219.591 382.735
Sırbistan Serbia 255.826 213.643 357.651
Danimarka Denmark 335.877 111.499 356.017
İspanya Spain 257.342 104.848 297.040
Çekya Czech Republic 311.359 89.734 295.430
Moldova Moldova 198.867 192.441 274.245
Lübnan Lebanon 376.721 191.768 272.847
Kuzey Makedonya North Macedonia 212.732 182.045 266.148
Fas Morocco 234.264 121.333 251.698
Litvanya Lithuania 239.007 114.227 251.574
Beyaz Rusya Belarus 258.419 220.932 239.953
Hindistan India 230.131 52.651 231.459
Mısır Egypt 177.655 124.483 227.833
Libya Libya 259.243 197.983 220.179
Cezayir Algeria 295.512 48.827 210.476
Tunus Tunisia 172.587 126.970 206.703
Bosna Hersek Bosnia and Herzegovina 144.445 131.347 200.687
Slovakya Slovakia 207.108 37.963 196.444
Kanada Canada 139.164 72.034 195.806
Kosova Kosovo 116.623 193.815
Norveç Norway 208.330 54.633 191.601
Pakistan Pakistan 130.736 90.681 173.614
Diğer Others 5.334.758 2.251.375 4.311.896
Yurdışı Vatandaş Ziyareti Turkish citizens living abroad 6.688.913 5.326.695 6.823.118
YABANCI TURİST FOREIGN TOURISTS 45.058.285 24.712.266 44.515.570
TOPLAM TOTAL 51.747.198 30.038.961 51.338.688

15

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

İLLERE GÖRE TÜRKİYE TURİST SAYISI
TOURISTS COMING TO TÜRKİYE BY CITIES

2019 2021 2022
İstanbul 14 906 663 9 025 004 16 018 726
Antalya 14 650 481 8 737 168 12 818 472
Edirne 4 348 565 2 537 695 4 636 437
Muğla 3 224 931 1 027 639 2 989 731
Artvin 2 292 412 270 937 1 721 460
İzmir 1 223 118 637 574 1 462 458
Şırnak 478 463 423 526 653 439
Kırklareli 524 153 277 999 632 477
Ankara 589 090 399 165 495 724
Aydın 185 627 9 264 463 160
Van 328 326 54 126 436 387
Trabzon 196 258 120 612 351 139
Ağrı 385 006 87 077 315 308
Iğdır 251 777 143 605 214 357
Kayseri 92 064 126 397 164 777
Hakkari 116 024 42 666 150 505
Adana 136 623 100 986 146 376
Hatay 213 534 126 268 114 788
Gaziantep 111 929 75 126 97 269
Ardahan 87 858 15 818 78 873
Samsun 66 998 74 750 73 909
Kilis 137 987 89 413 64 725
Konya 26 749 37 774 51 360
Eskişehir 27 643 38 981 44 703
Mersin 81 857 19 009 42 896
Zonguldak 15 481 14 410 33 809
Diyarbakır 25 741 83 036 33 267
Balıkesir 48 203 1 777 24 663
Denizli 58 880 17 840 24 319
Çanakkale 7 915 1 817 22 646
Elazığ 9 814 14 223 19 033
Kocaeli 68 233 7 656 15 930
Tekirdağ 24 671 4 825 15 685
Isparta 35 363 6 412 13 014
Sinop 83 143 11 883
Kütahya 3 413 1 014 7 831
Bursa 9 662 1 531 7 685
Nevşehir 2 652 7 779 7 264
Uşak 4 6 7 182
Yalova 7 700 5 476 6 929
Ordu 8 079 817 6 826
Bartın 897 1 077 6 399
Sakarya 15 235 13 790 4 861
Malatya 2 185 3 967 3 453
Erzurum 411 1 001 1 195
Giresun 6 748 1 063 680
Kastamonu 831 405 462
Sivas 268 1 445 393
Şanlıurfa 28 21 818 337
Rize 2 713 175 322
Kahramanmaraş 75 22 20
Kars 21 13 6
Mardin 9 4 6
Bingöl 2 5
Adıyaman 18 639 1 4
Amasya 21 115 2
Muş 153 24 2
Batman 1
Erzincan 14 5
TOPLAM / TOTAL 45 058 286 24 712 266 44 515 570

16

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

MİLLİYETLERE GÖRE İSTANBUL TURİST SAYISI

TOURISTS COMING TO ISTANBUL BY NATIONALITY

2019 2021 2022
Rusya Fed. Russian Fed. 721 719 747 285 1 495 024
Almanya Germany 1 111 561 823 935 1 237 314
İran Iran 923 138 781 986 1 097 993
ABD USA 459 909 323 877 717 107
İngiltere United Kingdom 489 796 212 409 613 199
Fransa France 508 669 379 600 567 475
İsrail Israel 307 727 171 942 473 563
Irak Iraq 677 144 341 490 423 945
Suudi Arabistan Saudi Arabia 444 891 8 177 390 353
Kuveyt Kuwait 337 679 204 240 388 926
Özbekistan Uzbekistan 230 731 237 423 361 681
Hollanda The Netherlands 294 451 256 931 337 056
Ürdün Jordan 325 511 219 089 324 705
Kazakistan Kazakhistan 200 031 139 090 302 869
İtalya Italy 284 419 95 285 302 218
Azerbaycan Azerbaijan 244 201 190 195 272 431
İspanya Spain 210 733 94 041 240 656
Fas Morocco 215 864 113 463 233 549
Libya Libya 254 467 194 591 217 078
Mısır Egypt 163 358 119 859 208 978
Ukrayna Ukraine 331 776 340 821 208 631
Hindistan India 183 501 43 090 200 544
Lübnan Lebanon 255 763 146 450 199 845
Cezayir Algeria 275 404 46 551 193 876
Tunus Tunisia 167 077 119 193 191 680
Avusturya Austria 157 128 117 659 166 706
Belçika Belgium 139 614 118 014 164 436
Pakistan Pakistan 121 878 86 916 161 285
İsveç Sweden 170 553 116 722 160 621
Romanya Romania 139 228 90 043 160 440
İsviçre Switzerland 135 443 96 547 152 497
Kanada Canada 110 581 65 255 146 605
Endonezya Indonesia 119 147 44 952 143 470
Suriye Syria 181 721 110 943 138 976
Bulgaristan Bulgaria 92 372 50 318 100 806
Kırgızistan Kyrgyzstan 100 774 73 252 100 695
BAE UAE 33 003 44 388 95 350
Kosova Kosovo 70 497 76 598 90 130
Avustralya Australia 86 101 12 309 89 768
Güney Kore South Korea 193 205 13 870 86 161
Gürcistan Georgia 60 067 57 040 86 083
Meksika Mexican 50 667 33 891 85 572
Malezya Malaysia 105 445 9 176 83 956
Yunanistan Greece 111 152 35 655 83 109
Katar Qatar 97 730 73 952 81 850
Danimarka Denmark 88 559 48 627 78 742
Beyaz Rusya Belarus 35 319 41 946 78 739
Filistin Palestine 59 133 52 956 73 706
Polonya Poland 60 898 37 643 73 144
Diğer Other 2 766 928 1 165 319 2 135 183
TOPLAM TOTAL 14 906 663 9 025 004 16 018 726

17

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

MİLLİYETLERE GÖRE ANTALYA TURİST SAYISI
TOURISTS COMING TO ANTALYA BY NATIONALITY

2019 2021 2022
Rusya Fed. Russian Fed. 5.582.763 3.586.928 3.033.913
Almanya Germany 2.673.538 1.268.179 2.826.319
İngiltere U.K 719.078 82.797 1.147.757
Polonya Poland 554.998 416.924 765.121
Hollanda The Netherlands 434.753 133.429 443.886
Kazakistan Kazakhistan 234.099 211.726 357.558
Romanya Romania 252.692 165.283 292.544
İsrail Israel 191.769 45.549 278.433
Çekya Czech Republic 227.844 62.411 221.035
Danimarka Denmark 191.084 39.657 211.424
Litvanya Lithuania 175.371 96.209 206.495
Belçika Belgium 199.680 77.401 191.882
İsveç Sweden 208.079 42.999 187.462
Moldova Moldova 78.093 105.229 162.553
İsviçre Switzerland 129.215 87.067 161.266
Slovakya Slovakia 170.646 26.705 155.780
Fransa France 132.083 74.966 150.565
Ukrayna Ukraine 803.683 1.271.672 138.282
İran Iran 77.528 62.391 136.089
Avusturya Austria 118.263 47.772 129.980
Belarus Belarus 169.342 145.459 123.200
Norveç Norway 145.130 17.181 110.439
Macaristan Hungary 88.267 47.584 102.162
Sırbistan Serbia 68.508 65.999 93.631
Ürdün Jordan 77.817 47.672 84.909
Estonya Estonia 58.050 40.756 77.953
Kosova Kosovo 89.455 13.079 74.440
Finlandiya Finland 63.877 49.857 74.224
Letonya Latvia 61.462 34.182 71.460
Azerbeycan Azerbaijan 67.311 48.810 70.486
Bosna - Hersek Bosnia and Herzegovina 45.913 20.509 64.888
Bulgaristan Bulgaria 45.593 35.016 59.848
Makedonya Macedonia 37.079 36.828 53.176
Irak Iraq 51.952 22.780 41.925
Kırgızistan Kyrgyzstan 16.512 26.416 38.565
Arnavutluk Albania 30.648 19.358 35.179
Lübnan Lebanon 16.401 17.379 31.628
Özbekistan Uzbekistan 48.412 13.192 31.473
İtalya Italy 26.182 10.562 30.695
ABD USA 15.396 10.656 29.777
İrlanda Ireland 11.054 2.396 21.924
Haymatlos Haymatlos 19.967 9.064 19.255
Kuveyt Kuwait 5.386 5.462 18.635
Gürcistan Georgia 15.041 8.491 16.742
Slovenya Slovenia 18.378 5.756 16.033
Cezayir Algeria 16.649 1.463 14.726
Filistin Palestine 17.160 2.391 12.426
Diğer Other
YABANCI TURİST FOREIGNERS 14.650.977 8.737.894 12.825.999
Yurdışı Vatandaş Ziyareti Turkish citizens living abroad 629.668 356.157 682.629
TOPLAM TOTAL 15.280.647 9.094.051 13.508.628

18

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

MİLLİYETLERE GÖRE MUĞLA TURİST SAYISI
TOURISTS COMING TO MUĞLA BY NATIONALITY

2019 2021 2022
İngiltere United Kingdom 1.137.108 61.384 1.283.593
Rusya Fed. Russian Fed. 513.056 287.799 362.361
Almanya Germany 190.069 89.605 219.563
Polonya Poland 180.511 85.326 173.782
Hollanda The Netherlands 113.099 20.463 93.361
Belçika Belgium 66.224 9.698 49.532
İsrail Israel 55.181 5.875 39.669
Fransa France 50.750 6.912 38.317
İrlanda Ireland 28.310 6.270 34.297
Bulgaristan Bulgaria 17.026 4.584 25.344
Danimarka Denmark 23.578 701 24.760
Kazakistan Kazakhistan 6.909 7.216 24.563
Romanya Romania 22.129 8.030 22.045
Yunanistan Greece 35.934 2.795 21.786
Sırbistan Serbia 14.663 12.898 21.033
Lübnan Lebanon 52.955 13.305 20.885
Çek Cumhu. Czech Rep. 30.307 3.572 20.644
İtalya Italy 30.191 2.036 20.150
Azerbeycan Azerbaijan 17.929 14.968 18.083
Hindistan India 30.164 885 17.256
İran Iran 2.047 1.621 17.148
ABD USA 13.950 14.560 16.629
İsveç Sweden 29.817 685 16.618
Litvanya Lithuania 17.128 3.163 12.967
İsviçre Switzerland 10.271 6.790 12.576
Ukrayna Ukraine 200.855 273.939 12.364
Ürdün Jordan 10.034 6.458 10.417
Avusturya Austria 8.007 4.497 9.419
Slovakya Slovakia 3.858 879 9.252
Finlandiya Finland 8.715 1.064 7.484
Çin China 1.656 79 5.790
Kanada Canada 4.510 1.301 5.291
Beyaz Rusya Belarus 14.065 8.203 5.165
Avustralya Australia 6.638 1.119 4.880
İspanya Spain 23.897 2.498 4.259
Suudi Arabistan Saudi Arabia 564 142 4.092
Macaristan Hungary 3.139 440 3.581
Norveç Norway 4.817 169 3.448
Portekiz Portugal 3.357 602 3.019
Letonya Latvia 2.917 454 2.715
G.Afrika C. S.Africa 1.967 561 2.484
Yeni Zelanda New Zeland 1.973 198 1.562
Slovenya Slovenia 600 138 1.025
Mısır Egypt 1.278 702 758
Japonya Japan 972 58 360
Estonya Estonia 0 0 298
Diğer Others 75.671 59.552 87.674
YABANCI TURİST Foreign TOURISTS 3.068.796 1.034.194 2.792.299
Yurdışı Vatandaş Ziyareti Turkish citizens living abroad 197.854 49.395 184.800
TOPLAM TOTAL 3.266.650 1.083.589 2.977.099

19

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

MİLLİYETLERE GÖRE İZMİR TURİST SAYISI
TOURISTS COMING TO İZMİR BY NATIONALITY

2019 2021 2022
Almanya Germany 414.633 334.857 530.754
Ingiltere United Kingdom 120.851 9.090 158.661
Hollanda The Netherlands 81.155 55.291 99.973
Fransa France 54.411 32.061 67.407
Polonya Poland 41.727 28.821 66.162
Iran Iran 63.518 39.323 61.629
Belçika Belgium 46.942 21.852 44.841
Azerbaycan Azerbaijan 22.248 32.209 35.874
Isviçre Switzerland 21.286 18.209 34.526
Rusya Fed. Russian Fed. 26.221 7.719 30.204
Avusturya Austria 20.805 18.867 28.578
Irlanda Ireland 19.340 7.732 25.135
ABD USA. 9.428 5.285 24.694
Yunanistan Greece 32.489 1.553 22.311
Italya Italy 5.972 2.311 18.511
Bulgaristan Bulgaria 10.489 4.836 15.964
Meksika Mexico 10.048 81 13.432
Isveç Sweden 6.835 5.991 11.919
K.K.T.C. TRNC 24.374 3.304 11.567
Danimarka Denmark 9.591 5.594 10.438
Israil Israel 5.461 131 9.052
Ispanya Spain 2.705 1.187 8.857
Çek Cum. Czech Rep. 9.623 2.705 8.614
UkraynaE Ukraine 24.715 18.876 8.508
Slovakya Slovakia 9.395 589 8.407
Kolombiya Colombia 6.380 74 6.540
Romanya Romania 4.793 1.161 6.166
Norveç Norway 3.652 1.849 5.759
Gürcistan Georgia 1.534 445 5.487
Ürdün Jordan 7.757 2.404 5.373
Kanada Canada 2.838 519 4.901
Brezilya Brazil 2.970 195 4.601
Kuveyt Kuwait 2.074 48 4.592
Filipinler Philippines 11.409 1.516 4.467
Finlandiya Finland 2.334 1.807 3.877
Portekiz Portugal 1.091 570 3.370
Lübnan Lebanon 2.295 432 3.045
Hindistan India 4.905 756 2.687
Kosova Kosovo 1.315 654 2.623
Arjantin Argentina 1.450 36 2.491
Macaristan Hungary 815 314 2.291
Makedonya Macedonia 985 392 2.177
Avustralya Australia 2.548 170 2.104
Milliyetsiz Heimatlos 1.536 841 1.761
Litvanya Lithuania 3.717 322 1.756
Bosna Hersek Bosnia and Herzegovina 1.245 535 1.723
Diğer Others 62715 24837 31197
YABANCI TURIST FOREIGN TOURISTS 1.224.620 698.351 1.465.006
Yurdışı Vatandaş Ziyareti Turkish citizens living abroad 750.513 338.511 690.988
TOPLAM TOTAL 1.975.133 1.036.862 2.155.994

20

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

2020 2021 Değişim
İstanbul(*) 15.994.695 26.586.306 66,2
Antalya 6.633.311 17.142.430 158,4
İstanbul Sabiha Gökçen(*) 5.266.656 8.845.773 68,0
İzmir Adnan Menderes 999.624 1.804.125 80,5
Ankara Esenboğa 740.419 1.298.976 75,4
Muğla Milas-Bodrum 478.261 1.011.244 111,4
Muğla Dalaman 833.822 927.539 11,2
Kayseri 202.766 397.451 96,0
Adana 223.032 390.468 75,1
Trabzon 59.077 242.954 311,2
Gazipaşa Alanya(*) 59.411 228.211 284,1
Gaziantep 118.182 162.399 37,4
Samsun Çarşamba 76.539 153.656 100,8
Konya 58.024 99.960 72,3
Eskişehir Hasan Polatkan(*) 54.910 97.636 77,8
Diyarbakır 22.882 56.285 146,0
Hatay 59.795 34.359 -42,5
Elazığ 23.033 33.054 43,5
Denizli Çardak 8.234 29.671 260,3
Amasya Merzifon 3.191 17.581 451,0
Kapadokya 1.148 15.041 1.210,2
Malatya 4.209 14.108 235,2
Isparta Süleyman Demirel 4.460 7.767 74,1
Erzincan 559 6.925 1.138,8
Zafer(*) 6.938 4.316 -37,8
Sivas Nuri Demirağ 4.376 3.945 -9,8
Balıkesir Koca Seyit 5.272 3.528 -33,1
Erzurum 2.450 3.032 23,8
Ordu-Giresun 8.803 1.932 -78,1
Tekirdağ Çorlu Atatürk 405 1.923 374,8
Bursa Yenişehir 9.151 537 -94,1
Şanlıurfa Gap 4.961 146 -97,1
Adıyaman 1.293 0 -100,0
Ağrı Ahmed-i Hani 367 0 -100,0
Batman 967 0 -100,0
Çanakkale 1.316 0 -100,0
Iğdır Şehit Bülent Aydın 169 0 -100,0
Kahramanmaraş 586 0 -100,0
Kastamonu 1.291 0 -100,0
Kocaeli Cengiz Topel 1.016 0 -100,0
Mardin 477 0 -100,0
Muş Sultan Alparslan 903 0 -100,0
Uşak 714 0 -100,0
Van Ferit Melen 1.237 0 -100,0
Zonguldak Çaycuma(*) 7.093 53.118 648,9
DHMİ TOPLAMI/ DHMI TOTAL 10.596.322 23.861.036 125,2
TOPLAM / TOTAL 31.986.025 59.676.396 86,6

2020 2021 Değişim
İstanbul Sabiha Gökçen(*) 11.699.916 16.122.988 37,8
İstanbul(*) 7.414.437 10.590.203 42,8
İzmir Adnan Menderes 4.459.734 5.865.427 31,5
Ankara Esenboğa 4.316.032 5.727.199 32,7
Antalya 3.138.317 4.864.678 55,0
Adana 2.283.963 2.981.530 30,5
Trabzon 1.730.076 2.371.431 37,1
Muğla Milas-Bodrum 1.015.194 1.923.992 89,5
Gaziantep 1.261.071 1.709.837 35,6
Muğla Dalaman 792.880 1.522.319 92,0
Diyarbakır 1.096.138 1.303.889 19,0
Kayseri 958.795 1.283.767 33,9
Van Ferit Melen 981.876 1.282.384 30,6
Samsun Çarşamba 806.330 988.395 22,6
Hatay 577.088 862.213 49,4
Erzurum 560.735 777.998 38,7
Ordu-Giresun 547.965 737.417 34,6
Malatya 474.337 637.280 34,4
Mardin 393.239 562.316 43,0
Konya 440.070 557.410 26,7
Şanlıurfa Gap 418.027 556.555 33,1
Batman 372.306 527.082 41,6
Elazığ 514.752 482.274 -6,3
Kars Harakani 370.097 453.369 22,5
Sivas Nuri Demirağ 291.730 403.225 38,2
Gazipaşa Alanya(*) 215.023 392.176 82,4
Muş Sultan Alparslan 277.177 367.045 32,4
Şırnak Şerafettin Elçi 226.828 314.677 38,7
Denizli Çardak 224.113 278.538 24,3
Erzincan 220.680 272.013 23,3
Balıkesir Koca Seyit 154.871 262.861 69,7
Kapadokya 133.115 249.265 87,3
Ağrı Ahmed-i Hani 200.826 225.599 12,3
Iğdır Şehit Bülent Aydın 123.855 188.919 52,5
Kahramanmaraş 140.725 171.812 22,1
Bingöl 121.555 152.662 25,6
Adıyaman 121.569 131.893 8,5
Hakkari Yüksekova Selahaddin
Eyyubi

91.840 128.650 40,1
Amasya Merzifon 85.791 96.425 12,4
Çanakkale 94.119 79.370 -15,7
Bursa Yenişehir 51.164 76.978 50,5
Sinop 78.383 72.544 -7,4
Siirt 31.172 45.929 47,3
Isparta Süleyman Demirel 37.107 37.098 0,0
Kastamonu 23.930 30.976 29,4
Zafer(*) 9.512 18.620 95,8
Kocaeli Cengiz Topel 10.890 9.252 -15,0
Tekirdağ Çorlu Atatürk 22.239 6.476 -70,9
Zonguldak Çaycuma(*) 2.703 4.814 78,1
Eskişehir Hasan Polatkan(*) 78 1.351 1.632,1
Uşak 6.804 52 -99,2
DHMİ TOPLAMI/ DHMI TOTAL 30.279.505 41.581.021 37,3
TOPLAM /TOTAL 49.621.174 68.711.173 38,5

YURTDIŞI HATLAR (GELEN-GİDEN)/ Aralık sonu
INTERNATIONAL LINES (INCOMING-OUTGOING)

YURTİÇİ HATLAR (GELEN-GİDEN)/ Aralık sonu
DOMESTIC LINES (INCOMING-OUTGOING)

HAVALİMANI YOLCU VERİLERİ
AIRPORT PASSENGER DATA

21

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

ŞEHİRLERE GÖRE TESİS VE YATAK SAYISI-2022

NUMBER OF FACILITIES AND BED BY CITIES-2022

Şehir/City Tesis/Facilities Yatak/Beds
Antalya 2.521 606 098
Muğla 2.497 235 190
İstanbul 2.844 232 565
İzmir 1.844 88 085
Aydın 598 66 299
Balıkesir 1.064 50 641
Ankara 366 41 450
Mersin 565 30 078
Nevşehir 633 28 085
Çanakkale 886 26 506
Bursa 307 23 997
Trabzon 260 18 391
Kocaeli 258 17 174
Hatay 230 14 894
Sakarya 474 14 115
Afyonkarahisar 137 13 951
Denizli 158 13 625
Adana 159 12 775
Konya 147 12 727
Gaziantep 95 10 827
Yalova 180 10 174
Edirne 163 9 457
Kahramanmaraş 215 9 353
Eskişehir 97 8 972
Bolu 152 8 879
Kayseri 111 8 784
Samsun 157 8 743
Tekirdağ 164 8 469
Diyarbakır 99 8 227
Manisa 105 7 597
Erzurum 108 7 527
Mardin 73 6 413
Kütahya 111 6 279
Kırklareli 132 6 215
Van 70 6 021
Şanlıurfa 85 5 900
Isparta 83 5 665
Rize 117 5 637
Ordu 110 5 604
Sinop 133 4 921
Kars 82 4 802
Bartın 209 4 765
Sivas 72 4 746
Malatya 48 4 480
Ağrı 85 4 436
Düzce 97 4 302
Artvin 104 4 205
Kastamonu 98 4 191
Elazığ 49 3 742
Giresun 84 3 567

Şehir/City Tesis/Facilities Yatak/Beds
Zonguldak 54 3 495
Tokat 61 3 479
Bilecik 53 3 404
Burdur 109 3 279
Aksaray 51 3 249
Karabük 117 3 197
Erzincan 56 2 970
Amasya 91 2 921
Adıyaman 33 2 862
Batman 26 2 665
Çorum 44 2 567
Muş 48 2 537
Yozgat 30 2 358
Niğde 38 2 221
Uşak 31 1 774
Kırşehir 18 1 696
Bitlis 22 1 509
Karaman 15 1 504
Iğdır 22 1 454
Ardahan 37 1 422
Şırnak 12 1 344
Çankırı 18 1 179
Osmaniye 13 995
Siirt 9 904
Hakkari 14 866
Tunceli 18 856
Bingöl 18 854
Bayburt 12 820
Gümüşhane 14 811
Kırıkkale 10 625
Kilis 4 266
Toplam/Total 20 534 1 809 629

22

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

TÜRKİYE’DE MAVİ BAYRAK SAYISI
NUMBER OF BLUE FLAGS IN TÜRKİYE

Beaches Marinas
2002 127 12
2003 140 11
2004 151 12
2005 174 12
2006 192 14
2007 235 14
2008 258 13
2009 286 14
2010 314 14
2011 324 17
2012 355 19
2013 383 21
2014 397 22
2015 436 22
2016 444 21
2017 454 22
2018 459 22
2019 463 22
2020 486 22
2021 519 22

2020 2021
SPAIN 589 614
GREECE 497 545
TÜRKİYE 486 519
FRANCE 401 410
ITALY 407 416
PORTUGAL 360 372
MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISI
NUMBER OF BLUE FLAGS BEACHES

23

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

TÜRKİYE TURİZM
İSTATİSTİKLERİ
2022 YILI RAPORU

2022 YILI GELİŞMELERİ
DEVELOPMENTS IN 2022

24

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre;
2022 yılında ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı
%71,07 artışla 51 387 513 oldu.
2022 yılı Ocak-Aralık döneminde gelen yabancı
sayısı da %80,33 artışla 44 564 395 ve yurt
dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin
sayısı %28,09 artışla 6 823 118 oldu.
12 aylık dönemde ilk sırayı 5,7 milyonu aşan
Almanya aldı. Bu pazardan 2019’da 5,0 milyon
turist gelmişti. Onu 5,3 milyonla Rusya izlerken
2019 yılındaki 7 milyonun gerisine düşüldü. Diğer
yandan İngiltere’den de 3,3 milyon turist alınırken
2019 yılının 2,5 milyonu aşıldı.

TÜİK verilere göre, 2022 yılında turizm geliri %
53,4 artarak 46, 2 milyar Dolara yükseldi. Gelirin
34 milyar 477 milyon 12 bin Doları kişisel ve 11
milyar 807 milyon 895 bin Doları da paket tur
harcamalarından oluştu.
Gelen ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması
yıllık olarak 89 Dolara çıktı. Yurtdışında ikamet
eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması
da 60 Dolar oldu.
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret
eden vatandaşların harcaması da % 130,9
artarak 4 milyar 276 milyon 533 bin Dolar oldu.
Bunun 3 milyar 753 milyon 403 bin Doları
kişisel ve 523 milyon 130 bin Doları da paket tur
harcamalarından oluştu.
TÜRKİYE 2022’DE 51 MİLYON TURİSTİ GEÇTİ
TÜRKİYE PASSED 51 MILLION VISITORS IN 2022
TÜRKİYE TURİZMİNDE 2022 SEZONU-2022 SEASON IN TURKISH TOURISM

TÜRKİYE’NİN 2022 TURİZM GELİRİ 46 MİLYAR DOLAR
TÜRKİYE’S 2022 TOURISM REVENUE IS 46 BILLION DOLLARS
According to the data of Turkish Statistical
Institute, TUIK; In 2022, the number of visitors to
our country increased by 71.07% and became 51
387 513.
In the January-December period of 2022, the
number of foreigners arriving increased by 80.33%
to 44 564 395 and the number of citizen visitors
residing abroad increased by 28.09% to 6 823
118.
Germany, which exceeded 5.7 million, took the
first place in the 12-month period. 5.0 million
tourists came from this market in 2019. Russia
followed with 5.3 million, falling behind 7 million in
2019. On the other hand, while 3.3 million tourists
were received from the UK, 2.5 million were
exceeded in 2019.

According to TUIK data, tourism income increased
by 53.4% in 2022 and reached 46.2 billion dollars.
34 billion 477 million 12 thousand Dollars of the
income consisted of personal and 11 billion 807
million 895 thousand dollars of package tour
expenses.
The average nightly spend by inbound visitors
increased to $89 per year. The average
expenditure per night of citizens residing abroad
was 60 Dollars.
Of this amount, 3 billion 753 million 403 thousand
Dollars consisted of personal and 523 million 130
thousand dollars of package tour expenses

25

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

TÜRKİYE TURİZMİNDE 2022 SEZONU-2022 SEASON IN TURKISH TOURISM

2022 yılının ocak-aralık döneminde İstanbul’a
gelen turist sayısı % 77,5 artarak 9,0 milyondan
16,1 milyona yükseldi. Şehir 2019’da 14,9 milyon
turist ağırlamıştı.
2022 yılında İstanbul’da en çok turist 1,5 milyona
ulaşan Rusya’dan sağlandı. İkinci büyük pazarları
olan Almanya’dan 1,23 milyon kişiye, İran’dan ise
1,09 milyon kişiye ulaşıldı.
Onları, ABD, İngiltere, Fransa, Irak ve Kuveyt
izledi. İstanbul turizminde % 38,8 ile daralan tek
büyük pazar Ukrayna oldu.

2022 yılının Ocak–Aralık tarihleri arasında
Antalya’ya gelen turist sayısı 13 milyon 508
bin 628 olarak gerçekleşti. 2019 yılının aynı
döneminde 15 milyon 280 bin 647 kişi gelmişti.
Antalya Havalimanı’na inen ziyaretçilerin ülkelere
göre dağılımında Rusya 3,03 milyon turist ile
birinci sırada yer alırken, 2,82 milyon ile Almanya
ikinci, 1,1 milyon ile İngiltere üçüncü sırada yer
aldı. Bu dönemde Polonyalı turist sayısı 765 bin
olurken Polonya’yı 443 bin ile Hollanda, 357 bin
turistle Kazakistan, 292 binle Romanya ve 278
bin turistle İsrail izledi.
İSTANBUL 2022’DE 16 MİLYON TURİST AĞIRLADI
ISTANBUL HOSTED 16 MILLION TOURISTS IN 2022

ANTALYA 2022’DE 13,5 MİLYON TURİSTE ULAŞTI
ANTALYA REACHED 13.5 MILLION TOURISTS IN 2022

In the January-December period of 2022, the
number of tourists visiting Istanbul increased by
77.5% from 9.0 million to 16.1 million. The city
hosted 14.9 million tourists in 2019.
In 2022, the highest number of tourists in Istanbul
was provided by Russia, which reached 1.5
million. Their second largest market, Germany,
was 1.23 million and Iran was 1.09 million.
These were followed by the USA, UK, France, Iraq
and Kuwait. Ukraine was the only major country
in Istanbul’s tourism market, which contracted by
38.8%.

The number of tourists coming to Antalya between
January and December of 2022 was 13 million
508 thousand 628. In the same period of 2019, 15
million 280 thousand 647 people arrived.
In the distribution of visitors to Antalya Airport
by country, Russia ranked first with 3.03 million
tourists, Germany ranked second with 2.82 million,
and UK ranked third with 1.1 million. In this period,
the number of Polish tourists was 765 thousand,
followed by the Netherlands with 443 thousand,
Kazakhstan with 357 thousand, Romania with 292
thousand and Israel with 278 thousand tourists.

26

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama
istatistiklerine göre, 2022 yılında Türkiye’de
yabancı turistlerin otellerde yaptıkları geceleme
122,5 milyona çıktı (2021 74 milyon). 2019’da ise
112 milyondu.
2022 yılında otellerde yapılan yerli ve yabancı
toplam geceleme, 2019’daki 159 milyonu aşarak
184 milyonu geçti. Bu dönemde vatandaş turist
gecelemeleri 46 milyondan 62 milyona çıktı.
Yabancı turistlerin işletme belgeli otellerde
yaptıkları gecelemelerde ilk sırayı 27,7 milyonla
Almanya (2019’a göre +% 13,7) ve 20,2 milyonla
Rusya (2019’a göre -% 22,2) aldı. Onları % 63
artışla İngiltere ve % 38 yükselişle Polonya izledi.

2022 yılı ocak-aralık döneminde, Türkiye’ye
kruvaziyer gemilerle gelen turist sayısı 1 milyonu
geçerek rekor kırdı. Yolcu sayısı 2019’da 300 bin
ve 2015’de 1,9 milyon olmuştu.
Türkiye bu pazarda en fazla turisti 2013 yılında
almıştı. 2013 yılında Türkiye’ye kruvaziyer
gemilerle 2,2 milyon turist gelmişti.
2022 yılında kruvaziyer turistlerin uğradığı
limanlar içinde Kuşadası 496 binle ilk sırayı
alırken, onu 252 bin ile İstanbul izliyor. Onları
Bodrum, İzmir ve Antalya takip etti.
2022’DE OTELLERDE TURİST GECELEMESİ
TOURIST NIGHTS IN HOTELS IN 2022

2022’DE KRUVAZİYER TURİST 1 MİLYON
1 MILLION CRUISE TOURISTS IN 2022

According to the accommodation statistics of the
Ministry of Culture and Tourism, the overnight
stays of foreign tourists in hotels in Türkiye
increased to 122.5 million (2021 74 million). In
2019, it was 112 million.
Total domestic and foreign overnight stays in
hotels in 2022 exceeded 159 million in 2019
and exceeded 184 million. In this period, Turkish
citizens overnight stays increased from 46 million
to 62 million.
Germany ranked first with 27.7 million (+13.7%
compared to 2019) and Russia (-22.2% compared
to 2019) with 20.2 million, in terms of overnight
stays by foreign tourists in hotels with operating
licenses. They were followed by the UK, up 63%,
and Poland, up 38%.

In the January-December period of 2022, the
number of tourists coming to Türkiye by cruise
ships broke a record by exceeding 1 million
The number of passengers was 300,000 in 2019
and 1.9 million in 2015. Türkiye received the
highest number of tourists in this market in 2013.
In 2013, 2.2 million tourists came to Türkiye by
cruise ships.
Among the ports visited by cruise tourists in 2022,
Kuşadası ranks first with 496 thousand, followed
by Istanbul with 252 thousand. These were
followed by Bodrum, Izmir and Antalya.

TÜRKİYE TURİZMİNDE 2022 SEZONU-2022 SEASON IN TURKISH TOURISM

27

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

Bankalararası Kart Merkezi BKM’den derlenen
verilere göre; Yurtiçinde, kredi ve banka kartları
ile yapılan kartlı otel konaklama harcamaları,
2022 yılında 5,6 milyar Dolara çıktı. 2021’de 3,2
milyar Dolar olmuştu.
Yurtiçinde, kredi ve banka kartları ile yapılan uçak
bileti harcamaları, 2022 yılında 7 milyar Dolara
ulaştı. 2021 yılında 4,0 milyar Dolardı.
Türkiye’de online turizm hizmetleri alımı da 9,5
milyar Doları geçti. Alımlar 2019 yılında 5,3
milyar Dolar idi. Online olarak kartlarla yapılan
işlemlerde uçak bileti alımları 5,1 milyar Dolara ve
otobüsle seyahat bileti harcamaları da 3,2 milyar
Dolara çıktı. Online otel ve rent a car harcamaları
da 500’er yüz milyon Doları geçti.

BDDK verilerinden derlenen bilgilere göre, 2022
yılının ocak-aralık döneminde, Türkiye’de otellerin
bankalardan kullandığı nakdi kredilerdeki artış
ortalama 2,3 milyar Dolar oldu. 2021’de ise 6,2
milyar Dolar artış vardı. 2021 yılında 78 milyon
Dolar artış yaşayan takibe düşen kredi miktarı,
sezonun iyi geçtiği 2022 yılında 15,4 milyon Dolar
azalma gösterdi.
2022 yılında turizm sektörünün bankalardan
kullandığı toplam kredi 44,7 milyar TL arttı.
Geçen yılki artış 59,4 milyar TL idi. Artış, pandemi
sürecinde 40,8 milyar TL olmuştu.
Öte yandan 2022’de turizmde takibe düşen
kredilerindeki miktar da 1,5 milyar TL arttı. Geçen
yıl 0,9 milyar TL azalmıştı. Aynı dönemde gayri
nakdi krediler de 7,6 milyar TL arttı. 2021’deki
artış 6,7 milyar TL idi.
2022’DE KARTLI VE ONLINE TURİZM HARCAMALARI
TOURISM EXPENDITURES BY CARDS AND ONLINE

2022’DE OTELLERİN BANKA KREDİSİ KULLANIMI
BANK LOAN USE OF HOTELS IN 2022

According to the data compiled from the Interbank
Card Center BKM, Hotel accommodation
expenditures made with credit and debit cards
in Türkiye reached 5.6 billion dollars in 2022. In
2021, it was $3.2 billion dollars. Domestic flight
ticket expenditures made with credit and debit
cards reached 7 billion dollars in 2022. It was $4.0
billion dollars in 2021. The purchase of online
tourism services in Türkiye also exceeded 9.5
billion dollars. Purchases were $5.3 billion dollars
in 2019. Air ticket purchases and bus travel ticket
expenditures increased to $3.2 billion dollars in

online card transactions. Online hotel and rent-
a-car expenditures have exceeded 500 million

dollars each.

According to the information compiled from the
BRSA data, in the January-December period of
2022, the average increase in cash loans used
by hotels from banks in Türkiye was 2.3 billion
dollars. In 2021, there was an increase of $6.2
billion. The amount of non-performing loans, which
increased by 78 million dollars in 2021, decreased
by 15.4 million dollars in 2022, when the season
was good. In 2022, the total loans used by the
tourism sector from banks increased by TL 44.7
billion. The increase last year was 59.4 billion
TL. The increase was 40.8 billion TL during the
pandemic process. On the other hand, the amount
of non-performing loans in tourism increased by
TL 1.5 billion in 2022. It decreased by 0.9 billion
TL last year. In the same period, non-cash loans
also increased by TL 7.6 billion. The increase in
2021 was 6.7 billion TL.

TÜRKİYE TURİZMİNDE 2022 SEZONU-2022 SEASON IN TURKISH TOURISM

28

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama
istatistiklerine, 2022 yılı aralık ayında Türkiye’de
işletme belgeli otellerde doluluk oranı % 35 oldu.
Doluluklar 2021’de % 34 ve 2019’da % 38 idi.
Otel dolulukları 2022 yılının ilk çeyreğinde % 32,
ikinci çeyreğinde % 50, üçüncü çeyreğinde % 77
ve dördüncü çeyreğinde % 45 oldu.
Doluluklar 5 yıldızlı otellerde, yılın ilk çeyreğinde
% 31, ikinci çeyreğinde % 56, üçüncü çeyreğinde
% 88 ve dördüncü çeyreğinde % 49 oldu. Diğer
yandan 4 yıldızlı otellerde, yılın ilk çeyreğinde %
37, ikinci çeyreğinde % 51, üçüncü çeyreğinde %
77 ve dördüncü çeyreğinde % 50 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama
istatistiklerine, 2022 yılında Antalya’daki işletme
belgeli otellerde doluluk oranı, yılın ilk çeyreğinde
% 26, ikinci çeyreğinde % 54, üçüncü çeyreğinde
% 96 ve dördüncü çeyreğinde % 49 oldu.
İstanbul’daki işletme belgeli otellerde doluluk
oranı, yılın ilk çeyreğinde % 48, ikinci çeyreğinde
% 58, üçüncü çeyreğinde % 77 ve dördüncü
çeyreğinde % 62 oldu.
Muğla’daki işletme belgeli otellerde doluluk oranı,
yılın ilk çeyreğinde % 10, ikinci çeyreğinde % 44,
üçüncü çeyreğinde % 84 ve dördüncü çeyreğinde
% 31 oldu.
İzmir’deki işletme belgeli otellerde doluluk oranı,
yılın ilk çeyreğinde % 28, ikinci çeyreğinde % 45,
üçüncü çeyreğinde % 64 ve dördüncü çeyreğinde
% 34 oldu.
TÜRKİYE OTELLERİ DOLULUK ORANI
Türkiye HOTELS OCCUPATION RATE

TURİSTİK MERKEZLERDE OTEL DOLULUKLARI
HOTEL OCCUPATIONS IN TOURISTIC CENTERS

According to the accommodation statistics of the
Ministry of Culture and Tourism, the occupancy
rate in the hotels with operation licenses in
Antalya in 2022 was 26% in the first quarter of
the year, 54% in the second quarter, 96% in the
third quarter and 49% in the fourth quarter. The
occupancy rate in hotels with operation licenses
in Istanbul was 48% in the first quarter, 58% in the
second quarter, 77% in the third quarter and 62%
in the fourth quarter. The occupancy rate in hotels
with operation licenses in Muğla was 10% in the
first quarter, 44% in the second quarter, 84% in the
third quarter and 31% in the fourth quarter. The
occupancy rate in hotels with operation licenses
in İzmir was 28% in the first quarter, 45% in the
second quarter, 64% in the third quarter and 34%
in the fourth quarter.

According to the accommodation statistics of the
Ministry of Culture and Tourism, the occupancy
rate in the hotels with operation certificates
licences Antalya in 2022 was 26% in the first
quarter of the year, 54% in the second quarter,
96% in the third quarter and 49% in the fourth
quarter.
The occupancy rate in hotels with operation
certificates in Istanbul was 48% in the first quarter,
58% in the second quarter, 77% in the third
quarter and 62% in the fourth quarter.
The occupancy rate in hotels with operation
certificates in Muğla was 10% in the first quarter,
44% in the second quarter, 84% in the third
quarter and 31% in the fourth quarter.
The occupancy rate in hotels with operation
certificates in İzmir was 28% in the first quarter,
45% in the second quarter, 64% in the third
quarter and 34% in the fourth quarter.

TÜRKİYE TURİZMİNDE 2022 SEZONU-2022 SEASON IN TURKISH TOURISM

29

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

Türkiye’nin gözde sehir ve kültür
destinasyonlarından İstanbul, 2022 yılında otel
yatırımlarını artırdı. İlde 10 yıl önceki yatırımların
bugünkü değeri 3,5-4 milyar TL iken 2022 yılında
3,2 milyar TL oldu.
2022 yılında alınan yatırım teşvikleriyle ilde
14 adet otelde yaklaşık 7,5 bin otel yatağı
yenilenecek. Diğer yandan 29 otelde 3,9 bin
dolayında yeni otel yatağı yapılacak.
İstanbul’da otel yatırımlarının merkezinde
Beyoğlu ilçesi var. İlçe 2022’deki yatırımları %
35’ini alırken onu % 11,6 ile Fatih ve 9,3 ile Şişli
izliyor. Yüzde 4,7 paylarla Arnavutköy, Esenyurt,
Küçükçekmece, Pendik ve Şile onları izliyor.

Türkiye’de en fazla otel yatağına sahip olan
Antalya, 2022 yılında yenileme başta olmak

üzere 100 otel yatırımı için teşvik aldı. Ocak-
aralık döneminde alınan yatırım teşvikleriyle

ilde 71 adet otelde yaklaşık 68 bin otel yatağı
yenilenecek. Diğer yandan 29 otelde 11 bin
dolayında yeni otel yatağı yapılacak. Antalya’da
komple yeni tesisler için 7,5 milyar TL ve
yenilecek oteller için de 11,5 milyar TL bütçe
ayrıldı.
11 adet yeni 5 yıldızlı otele 5,5 milyar TL ayıran
Antalya, 51 adet 5 yıldızlı otel yenilemesi için de
9,2 milyar TL harcayacak.
İSTANBUL’DA OTEL YATIRIMLARI
HOTEL INVESTMENTS IN ISTANBUL

ANTALYA’DA OTEL YATIRIMLARI
HOTEL INVESTMENTS IN ANTALYA

Istanbul, one of Türkiye’s most popular cities
and cultural destinations, increased its hotel
investments in 2022. While the present value of
investments in the province 10 years ago was
3.5-4 billion TL, it reached 3.2 billion TL in 2022.
With the investment incentives received in 2022,
approximately 7.5 thousand hotel beds will be
renewed in 14 hotels in the province. On the other
hand, around 3.9 thousand new hotel beds will be
built in 29 hotels.
Beyoğlu district is at the center of hotel
investments in Istanbul. While the district receives
35% of its investments in 2022, it is followed by
Fatih with 11.6% and Şişli with 9.3%. Arnavutköy,
Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik and Şile follow
with 4.7 percent shares.

Antalya, which has the highest number of hotel
beds in Türkiye, received incentives for 100 hotel
investments, especially renovation, in 2022. With

the investment incentives received in the January-
December period, approximately 68 thousand

hotel beds will be renewed in 71 hotels in the
province. On the other hand, approximately 11
thousand new hotel beds will be built in 29 hotels.
In Antalya, a budget of 7.5 billion TL was allocated
for completely new facilities and 11.5 billion TL for
hotels to be renovated.
Allocating 5.5 billion TL for 11 new 5-star hotels,
Antalya will spend 9.2 billion TL for the renovation
of 51 5-star hotels.

TÜRKİYE TURİZMİNDE 2022 SEZONU-2022 SEASON IN TURKISH TOURISM

30

AKTOB TÜRKİYE TURIZM İSTATİSTİKLERİ 2022 RAPORU

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel

Müdürlüğü verilerine göre, 2022 yılının ocak-
aralık döneminde Türkiye’nin havalimanlarında,

dış hat ve iç hat yolcu trafiği toplamı 182 milyona
çıktı. 2019’da 208 milyondu.
Dış hatlarda, turizm merkezlerinden İstanbul’da,
15,5 milyonu aşan Sabiha Gökçen’e ve 48,5
milyonu aşan İstanbul Havalimanı’na olmak
üzere havayolu yolcu trafiği 12 ayda 64,1 milyonu
geçerken 2019 yılı da aşıldı.
Antalya’da ise 25,1 milyon geçilirken 2019 yılının
yaklaşık 3 milyon altında kalındı.
3,8 milyona yaklaşan Adnan Menderes de
2019’u geçti. Muğla Dalaman ve Milas-Bodrum
da sırasıyla 2,9 ve 1,9 milyonla 2019 seviyesine
yaklaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tesis İstatistikleri
verilerine göre, Türkiye’de İşletme Belgeli
otellerde bulunan otel yatağı sayısı, 2022 yılında
1,80 milyona ulaştı. Yatırım aşamasında olan
oteller de eklendiğinde toplam yatak sayısı 2,0
milyon oldu.
400 bin kadar otel yatağı da yeniden sınıflama
kapsamında.
Bu dönemde Antalya destinasyonunda faal olan
otel yatağı 606 bini geçti. İstanbul’daki toplam
otel yatağı sayısı da 232 bin dolayında.
Diğer yandan yatak sayısında 235 bini geçen
Muğla’yı 88 bin ile İzmir izliyor. Balıkesir 50 bin,
Aydın 6 bin dolayında yatak Ankara’nın önünde.
Ankara’da 42 bin yatak var.
HAVAYOLU YOLCU TRAFİĞİ
AIRLINE PASSENGER TRAFFIC

TÜRKİYE’DE OTEL YATAĞI SAYISI
NUMBER OF HOTEL BEDS IN Türkiye

According to the data of the General Directorate of
State Airports Authority (DHMI), the total number
of international and domestic passenger traffic at
Türkiye’s airports in the January-December period
of 2022 increased to 182 million. In 2019 it was
208 million.
In international flights, air passenger traffic
exceeded 64.1 million in 12 months, with more
than 15.5 million in Istanbul, Sabiha Gökçen and
more than 48.5 million in Istanbul airport.
In Antalya, while 25.1 million was passed, it was
approximately 3 million below the year 2019.
Adnan Menderes, approaching 3.8 million, passed
2019 figures. Muğla Dalaman and Milas-Bodrum
also approached the 2019 level with 2.9 and 1.9
million, respectively.

According to the Facility Statistics data of the
Ministry of Culture and Tourism, the number
of hotel beds in hotels with Operation License
reached 1.80 million in 2022. When the hotels that
are in the investment stage are added, the total
number of beds reached 2.0 million. About 400
thousand hotel beds are also within the scope of
reclassification.
During this period, the number of hotel beds active
in the Antalya destination exceeded 606 thousand.
The total number of hotel beds in Istanbul is
around 232 thousand. On the other hand, Muğla
with more than 235 thousand Beds, is followed
by İzmir with 88 thousand beds. Balıkesir has 50
thousand beds, Aydın has about 6 thousand beds,
coming before Ankara.

Yayın Tarihi
07.03.2023
Bu Haber İçin Yorum Yapın
NOT: E-Mail adresiniz web sitemiz üzerinde yayınlanmayacaktır.
CAPTCHA Image
Bu habere ilk yorumu yazan siz olun.

Çerez Kullanımı

Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz.

Daha Fazla