Kurlar Yükleniyor...
Pasaport defter bedeli 790 lira oldu
TURİZM

Pasaport defter bedeli 790 lira oldu

Değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Pasaport defter bedeli 501 liradan 790 liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre;  pasaport defter bedeli 501 liradan 790 liraya, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 83 liradan 130 liraya, sürücü belgesi bedeli ise 624 liradan 990 liraya yükseldi.

 

Bu bedeller 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak.

 

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ metni şöyle:

 

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

 

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

 

(SIRA NO: 86)

 

DEĞERLİ KAĞITLAR

 

 Amaç ve kapsam

 

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

 

Dayanak

 

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Değerli kağıt bedelleri

 

MADDE 3- (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

 

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2023 yılının son iş günü saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

 

MADDE 4- (1) 30/12/2022 tarihli ve 32059 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Yayın Tarihi
29.12.2023
Bu Haber İçin Yorum Yapın
NOT: E-Mail adresiniz web sitemiz üzerinde yayınlanmayacaktır.
CAPTCHA Image
Bu habere ilk yorumu yazan siz olun.

Çerez Kullanımı

Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz.

Daha Fazla